Tillbaka

Givare

Lufttryck:

För mätning av lufttryck används givaren PTB 100B från Vaisala. Den ger en analog utsignal mellan 0 och 5 volt.

Mätområde: 800-1060 mbar. Noggrannhet: ± 0,3 mbar.

Utsignal: 0-5 V DC

 

Regnmätning:

Till regnmätningen används givaren ARG100 från Campbell Scientific.

ARG 100 är en regnmätare som i stora drag består av en tratt och en vippa. Vippan i sig består av två stycken skålar. Regnet samlas upp av tratten och förs sedan vidare ner i den ena vippskålen. När skålen är fylld slår den över, varvid den andra vippskålen börjar fyllas. Varje gång skålarna slår över registreras det i form av en puls. En puls motsvarar mängden 0,2 mm regn

 

Solstrålning:

Solstrålningen mäts med givaren 7821 från Davis Instrument

Mätområde: 0 - 1800 W/kvadratmeter.

Utsignal: 0 - 3 V DC.

 

Temperatur och fukt

Temperaturen mäts med en motståndstermometer, RTD Pt 100 1/3 DIN och fukten mäts med en ROTRONIC-HYGROMETER C94. Sammanslaget namn för båda är HYGROMETER meteorology probe MP 100A. Till givaren krävs även ett skydd mot sol och vind.

Mätområde temperatur: -40 - +60°C
Utsignal temperatur: -0,4 - +0,6 V DC

Mätområde luftfuktighet: 0 - 100%
Utsignal luftfuktighet: 0 - 1 V DC

 

MP100A
Skydd


 

Vindhastighet och vindriktning

Givaren för vindhastighet och vindriktning är Young 05103.

Mätområde vindhastighet: 0 - 30 m/s.
Utsignal vindhastighet: 0 - 300 Hz.

Mätområde vindriktning: 0 - 360°
Utsignal vindriktning: 0 - 10 V DC