Tillbaka

Introduktion

En projektkurs för elektroingenjörerna, årskurs 2 vårterminen 2000, resulterade i en väderstation.

Givare för lufttryck, solstrålning, temperatur, vindhastighet/vindriktning, luftfuktighet samt regnmängd  monterades upp på taket av Mitthögskolans runda byggnad i kvarteret Åkroken, Sundsvall.

För mätdatainsamling och signalbehandling används programmet LabView från National Instrument. Detta program producerar också de hemsidor som visar vädret just nu samt statistik över vädret som varit.

Förutom ovanstående mätparametrar beräknas köldfaktorn med hjälp av nedanstående formel:

Köldfaktorn = 33-(33-T)*(0,474266+0,453843*kvadratroten(v)-0,0453843*v)

där T= temperatur i °C och v=vindhastighet i m/s.

Köldfaktorn ger vindens påverkan på upplevd temperatur, dvs den motsvarande temperaturen vid vindstilla.