2000
2001
2002
 

Samman-
fattning

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013
2014

2015
2016
Extremvärden


Köldfaktorn visar
vindens inverkan på
upplevd temperatur

Ansvarig
alf.nilsson@miun.se