2000
2001
2002
 

Samman-
fattning

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totalt


Köldfaktorn visar
vindens inverkan på
upplevd temperatur

Ansvarig
alf.nilsson@miun.se